חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להניח בשבת מרק, תבשיל לח, תבשיל יבש עם הרבה רוטב על פלטה כבויה?

תשובה:

מותר להניח בשבת מרק, תבשיל לח, תבשיל יבש עם הרבה רוטב על פלטה כבויה שעתידה להידלק, כדי שיתחמם בשעה שהפלטה תידלק מאוחר יותר, כיון שבגרמא אפשר להקל כדעת הרמב"ם, שאין בישול אחר בישול בדבר לח.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: יביע אומר

מקור: חלק י' סימן כו

תשובה נוספת:

אסור להניח בשבת מרק, תבשיל לח, תבשיל יבש עם הרבה רוטב על פלטה כבויה כדי שיתחמם מאוחר יותר.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות שבת

מקור: פרק יט סעיף ב וראה משנה ברורה סימן רנג' ס"ק ק' ואור לציון ח"ב פ"ל תשובה יח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה