חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקבל שכר למי שנתמנה להיות משגיח כשרות לשבתות בבית מלון או במסעדה?

תשובה:

משגיח כשרות בבית מלון או במסעדה, מותר להם לקבל שכר שבת כיון שגם זה נחשב לצורך מצווה להציל רבים ממכשול ומעוון. 
מכל מקום המחמיר לקבל שכר בהבלעה תבוא עליו ברכה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן שו סעיף טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה