חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לרכב על אופניים, סקטים וקורקינט?

תשובה:

אין למנוע מילד לרכב (במקום שיש ערוב) על תלת אופן שצמיגי גלגליו עשויים מגומי מוצק. וכן אין למנוע לרכב על קורקינט לא חשמלי או סקטים. אבל אין לרכב על אופניים רגילים בכל  מקרה.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק טז' סעיף יח

תשובה נוספת:

טוב לחנכם שלא לרכב מגיל 9 ומעלה.

פוסקים: הרב חיים חזקיהו מדיני, הרב משה שטערן

ספר: שו"ת באר משה

מקור: חלק ו' סימן טז

תשובה נוספת:

לילדים עד גיל בר מצוה  מותר לשחק בשבת בקורקניט, רולר, או סקטבורד. מעל גיל 13 הדבר אינו מתאים לשבת.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: שו"ת חנוך לנער

מקור: שבת, קו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה