חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אפשר מותר לשחק במשחק שחמט, קלפים,משחקי אותיות וציורים, מונופול, משחקי כסף מדומה?

תשובה:

מותר לשחק במשחקי אותיות, ציורים, חלקי תמונה בתנאי שלא יקבעם בתוך מסגרת וגם  שלא מהדקים את החלקים זה בזה וגם לא בלוח מגנט המיועד לכך.
וכן מותר לשחק בשבת משחק שחמט,קלפים של רבעיות ובתנאי שלאחר המשחק לא יפרידם לפי סוג הצבע וכו' אלא אם חוזרים ומשחקים בהם מיד.
טוב להמנע  מלשחק במשחק בו משתמשים בכסף מדומה (כגון מונופול). 
משחקי קוביה כגון סולמות ונחשים מותרים. 
לגבי משחקי פאזל פסק הגרש אלישיב (וישמע משה חלק שני עמוד קכד) אם לאחר הרכבת חתיכות הפאזל היצירה יכולה לעמוד בפני עצמה אסור ואם אינה יכולה לעמוד בפני עצמה מותר.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק טז' סעיפים כד,לג,לד,לה

תשובה נוספת:

הרוצה להקל לשחק בשבת, יהיה מותר לשחק במשחק שחמט מגנטי.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: שו"ת מנחת שלמה

מקור: חלק ב, כא, אות ג וראה פירוט שו"ת אבני גדרך כרך ח סימן רצ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה