חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאדם מבוגר לגעת ולתת לילדו משחקים המשמיעים קולות?

תשובה:

מאחר ומותר לילדים קטנים לשחק במשחקים משמיעים קול, כגון "קשקשן", או מכונית משחק הנוסעת על ידי קפיץ וכדומה (ולא על ידי חשמל), שמשמיעים איזה רעש, משום שאין זה קול של שיר, לכן יהיה מותר גם למבוגרים לטלטלם ולתת אותם לילדים, ואין בזה בזה איסור מוקצה.
 

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: שבת חלק ה עמוד רנט וראה גם שמירת שבת כהלכתה פרק טז, ג. הובא גם בהלכה יומית מרן

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה