חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש למשחקי קוסמות דין מוקצה בשבת?

תשובה:

למשחקי קוסמות בשבת , כגון קלפי וכו' נחשב כדבר שמלאכתו להיתר. אך אם אם יש בערכה חלקים שאסור להפעילם בשבת נעשה המשחק ככלי שמלאכתו לאיסור.

פוסק: הרב יהונתן בן צור

ספר: לוח המוקצה השלם

מקור: רשימת משחקים עמוד רלו וראה שם הערה 1170

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה