חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשחק בשבת במשחק גוגואים? (גרעיני משמיש)

תשובה:

גרעיני משמיש שייחד אותם למשחק לפני שבת אזי יהיה מותר לשחק בהם בשבת, ואם לא ייחדם אז לילדים מותר ולא למבוגרים.
גרעיני משמיש שנתפרקו מהפרי בשבת יש פוסקים הסבורים שהם מוקצה.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ח סימן רפט וראה שו|ת קול מנחם א, שמח וראה חוט השני ח"ג פרק סב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה