חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לכוון שעון שבת לצורך משחק שולחן הוקי אוויר?

תשובה:

 

 

נראה לי לומר כי אף שקשה להצביע על איסור גמור בהפעלת שעון שבת עבור הדלקת המשחק הוקי אויר, נראה דאין לעשות כן, שכן אין רצוננו שע"י השעון שבת להפוך את יום השבת ליום חול ע"י הכנה מראש של שעון שבת, ובייחוד דיהיו שיחשבו שהדבר הודלק בשבת. וכל שהתירו כיוון של שעון שבת מראש אלו בדברים אשר קיים בהם צורך מהותי ומשמשים לכבוד ועונג השבת.

 

 

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק יא סימן לז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה