חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כמה זמן צריך שנרות חנוכה ידלקו בבית הכנסת?

תשובה:

בבית כנסת צריך ליתן שמן שידליקו הנרות לפחות חצי שעה אחרי צאת הכוכבים. אולם אם המתפללים הולכים לביתם לאחר תפילת ערבית ולא נשאר אדם בבית הכנסת רשאים לכבות את הנרות, ויש המחמירים אלא אם כן יש חשש לשריפה או לגניבת החנוכיה.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות מועד

מקור: חנוכה סעיף כג

תשובה נוספת:

אומנם נכון לכבות רק אחרי מחצית השעה, אבל אם התנו לפני ההדלקה שיוכלו לכבות את הנרות לאחר סיום התפילה, רשאים לעשות כן גם אם לא עברה חצי שעה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: חנוכה פרק י סעיף ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה