חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יוצא ידי חובה כאשר שולח משלוח מנות למי שאינו אוהבו?

תשובה:

למעשה יוצא ידי חובה כאשר שולח משלוח מנות למי שאינו אוהבו.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות

מקור: פורים סימן תרצה עמוד קסב בשם הגרי"ש אלישיב והגר"ח קניבסקי

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה