חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יוצאים יד חובת משלוח מנות למי שאינו שומר תורה ומצוות?

תשובה:

יוצאים יד חובת משלוח מנות למי שאינו שומר תורה ומצוות שגם הוא נכלל במילים "איש לרעהו".

פוסק: הרב גדעון לוי

ספר: שו"ת גל עיני

מקור: חלק א סימן ה וראה שם מקורות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה