חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יוצאים ידי חובה כששולחים אוכל שהמקבל לא אוכל עקב הכשר או חולי?

תשובה:

א. ראוי לשלוח מנות שהמקבל יוכל לאכול, ולכן לא ישלח אוכל שאינו אוכל או לחולה לא ישלח דבר שלא ראוי לו לאוכלו, אבל בדיעבד בכל זה שפיר דמי. (הגרי"ש אלישיב).
ב. יוצאים ידי חובה אף שאין המקבל רשאי לאוכלן מטעמי בריאות. (הגרש"ז אוירבאך).

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: סימן תרצ"ה, עמוד קסא
הגרי"ש אלישיב שליט"א, קונטרס לקנות חכמה
הגרש"ז אוירבאך זצ"ל, ספר נשמת אברהם ח"א עמוד שנ"ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה