חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כשנותן לעני משלוח מנות יכול לצאת בזה גם מתנות לאביונים יחד?

תשובה:

הנותן לעני משלוח מנות אינו יכול לצאת בזה גם בנתינת מתנות לאביונים יחד.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: סימן תרצ"ד, עמוד קמה
הגר"ח קניבסקי שליט"א, ספר פורים וחודש אדר מהרב צבי כהן

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה