חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נשים חייבות במצות משלוח מנות?

תשובה:

רוב הפוסקים פסקו שנשים חייבות במשלוח מנות. אולם לא ישלחו לאיש אלא לאשה, וכן איש לא ישלח לאשה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פורים פרק יב' סעיף יב

תשובה נוספת:

איש ואשה יכולים לצאת ידי חובה במשלוח משותף, אך יש להקפיד על כך שיהיה במשלוח מנות שיעור גדול של שני משלוחי מנות. דהיינו ארבעה דברים במשלוח אחד, שהרי בכל משלוח צריך שתי מנות. 

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות ביתה

מקור: סימן כה אות כה

תשובה נוספת:

זוג נשוי השולח ביחד משלוח מנות אם אין במשלוח שיעור של שני משלוחים, יוצאים הבעל ואשתו יחד במשלוח אחד, שמכיון שהמשלוח מכיל בתוכו שתי מנות.
 

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: עמוד קלז

תשובה נוספת:

זוג נשוי צריך לשלוח שני משלוחי מנות, אשר צריך לכלול 2 מנות מהאיש וכן 2 מנות מהאשה.
וכן לגבי מתנות לאביונים, זוג נשוי צריך לתת כשיעור של 4  מתנות, 2 מתנות מהאיש  ו 2 מתנות מהאשה. ואין צורך שהאשה תיתן בידיה את המתנות, אלא הבעל יכול לתת עבורה. כמו כן ניתן את 4 המתנות לאביונים, לשני עניים, ולכן עני תיהיה מתנה של הבעל ומתנה של האשה.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים, פורים, פרק טז סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה