חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נשים חייבות במצות משלוח מנות?

תשובה:

רוב הפוסקים פסקו שנשים חייבות במשלוח מנות. אולם לא ישלחו לאיש אלא לאשה, וכן איש לא ישלח לאשה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פורים פרק יב' סעיף יב

תשובה נוספת:

איש ואשה יכולים לצאת ידי חובה במשלוח משותף, אך יש להקפיד על כך שיהיה במשלוח מנות שיעור גדול של שני משלוחי מנות. דהיינו ארבעה דברים במשלוח אחד, שהרי בכל משלוח צריך שתי מנות. 

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות ביתה

מקור: סימן כה אות כה

תשובה נוספת:

איש ואשה יכולים לצאת ידי חובה במשלוח משותף, אך יש להקפיד על כך שיהיה במשלוח מנות שיעור גדול של שני משלוחי מנות. דהיינו ארבעה דברים במשלוח אחד, שהרי בכל משלוח צריך שתי מנות. 

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות ביתה

מקור: סימן כה אות כה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה