חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נשים חייבות במצות משלוח מנות?

תשובה:

רוב הפוסקים פסקו שנשים חייבות במשלוח מנות. אולם לא ישלחו לאיש אלא לאשה, וכן איש לא ישלח לאשה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פורים פרק יב' סעיף יב

תשובה נוספת:

לגבי אשה נשואה טוב שיאמר הבעל לאשתו וכן לבתו שהגיעה לחינוך, וסמוכה על שלחנו, שהוא נותן עבורם משלוח מנות ומתנות לאביונים,או שיתן להן רשות לתת בעצמן.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים, פורים פרק תשעה עשר סעיף יז.

תשובה נוספת:

איש ואשה יכולים לצאת ידי חובה במשלוח משותף, אך יש להקפיד על כך שיהיה במשלוח מנות שיעור גדול של שני משלוחי מנות. דהיינו ארבעה דברים במשלוח אחד, שהרי בכל משלוח צריך שתי מנות. 

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות ביתה

מקור: סימן כה אות כה

תשובה נוספת:

זוג נשוי השולח ביחד משלוח מנות אם אין במשלוח שיעור של שני משלוחים, יוצאים הבעל ואשתו יחד במשלוח אחד, שמכיון שהמשלוח מכיל בתוכו שתי מנות
 

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: עמוד קלז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה