חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאדם אבל לקבל משלוח מנות מאדם שלא יודע שאין לשלוח לאדם בשנת אבל?

תשובה:

אדם אבל שקיבל משלוח מנות ממי של ידע שהוא אבל או שלא ידע שלא שולחים לאבל בשנת אבל, בכל אופן כיוון ששלחו לו אזי יקבל את משלוח המנות.

פוסק: פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב זעליג קוסובסקי

ספר: יבקשו מפיהו, פורים חלק ב

מקור: שער ז פרק ד סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה