חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יוצא ידי חובת משלוח מנות מי ששולח לילדיו?

תשובה:

אין יוצא ידי משלוח מנות בנתינת משלוח מנות לבניו הסמוכין על שולחנו, דכיון שזן אותם והכל רשות אחת היא.

פוסק: הרב אליהו לוי

ספר: שו"ת מנחת אליהו

מקור: או"ח חלק ב סמן מא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה