חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יוצא ידי חובה אם שולח משלוח מנות למי שאינו אוהבו?

תשובה:

א. יש דעות שונות באם יוצא ידי חובה במשלוח מנות למי שאינו אוהבו וזאת משום הכתוב "איש לרעהו", להלכה למעשה יוצא בזה ידי חובה. (הגרי"ש אלישיב)
ב. יצא ידי חובתו משום שאסור לשנוא. (הגר"ח קניבסקי)

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: סימן תרצ"ה, עמוד קסב
הגרי"ש אלישיב שליט"א, קונטרס הליכות והנהגות
הגר"ח קניבסקי שליט"א, קובץ תורת המועדים, ומהרב זאב בוגרד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה