חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין משלוח מנות שנשלח למי שלא היה בביתו, האם השולח יצא ידי חובה?

תשובה:

השולח מנות לחברו שלא נמצא בביתו, אולם הוא עתיד לחזור במשך פורים לביתו יצא השולח ידי חובה, אולם אם לא יחזור באותו יום לא יצא.
אולם אם משפחתו של המקבל הודיעו לו טלפונית על דבר המשלוח אזי יצא ידי חובה. לכן הדרך הפשוטה יותר לשלוח את המשלוח לכל המשפחה ואז כיון שהם היו בבית וידעו על המשלוח אזי יצא ידי חובה.

פוסק: הרב אהרון רייכמן

ספר: להלכה

מקור: חלק א' סימן פ סעיף יד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה