חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מקיימים מצות משלוח מנות לאדם אשר לא יאכל זאת מטעמי בריאות?

תשובה:

הטוב ביותר שיתן את משלוח המנות למשפחת החולה אשר הם כן יכולים לאכול את משלוח המנות, ואז המשלח יצא ידי חובת משלוח מנות.

פוסק: הרב יצחק זילברשטיין

ספר: חשוקי חמד - חנוכה

מקור: עמוד צה מגילה ז ע"א

תשובה נוספת:

השולח לחברו דברי מתיקה, אף על פי שהמקבל אינו יכול לאכלם מטעמי בריאות, יוצא ידי חובת משלוח מנות משום שעל כל פנים ראויים לבני ביתו.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: פורים עמ קמח. שו"ת יביע אומר ח"ט מילואים לסימן עד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה