חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשלוח משלוח מנות לפני פורים אולם המשלוח יגיע ליעדו בפורים של המקבל?

תשובה:

תושב עיר פרזות ששלח  ביום י"ד משלוח מנות לרעהו אשר בירושלים אשר יאכלם  אותם ביום ט"ו.  וכן השולח מחו"ל לרעהו שבארץ ישראל קודם פורים וכן מי ששלח מתנות לאביונים ויודע בבירור שהמשלוח והמתנות יגיעו לתעודתם בפורים של המקבל יצא ידי חובה מפני שבפורים שהוא שעת החיוב הגיעו לתעודתם ושמחו בהן.

וכן תושב ירושלים ששלח מנות ביום י"ד לשאר ערי ישראל שקוראים המגילה  בי"ד יצא ידי חובתו.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תרצו' סעיף נב - נג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה