חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם המשפחה יכולה לתת משלוח מנות ומתנות לאביונים מכספו של ראש המשפחה ובשמו במצב כשהוא נמצא ללא הכרה?

תשובה:

מחוסר הכרה לא יצא ידי חובה  ממשלוח מנות ומתנות לאביונים שהרי פטור ממצוות.  כשישוב להכרתו יתן מתנות לאביונים.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קב ונקי בעריכת הרב יצחק זילברשטיין

מקור: סימן רלב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה