חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אפשר לקיים מצוות "עד דלא ידע" בשאר משקים שמשכרים או שצריך דווקא ביין?

תשובה:

אפשר לקיים מצוות "עד דלא ידע" בשאר משקים שמשכרים או שצריך דווקא ביין.

פוסק: פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב זעליג קוסובסקי

ספר: יבקשו מפיהו, פורים חלק ב

מקור: שער יא פרק ג סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה