חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הם משקים גלויים?

תשובה:

משקים גלויים הם: מים, יין, חלב הנאסרים לשתיה אם נשארו גלויים בין ביום ובין בלילה, במקוצות בהם מצויים נחשים או עקרבים. כל זאת אם לא היה נוכח שם אדם ער או אם הורתחו ועולים מהם אידים.
יש אומרים שגם דבש ושום כתוש בכלל האיסור.
יין מגולה אין מקדשים ואין מבדילים עליו.
משקים שנתגלו, אין לשופכם ברשות הרבים ואין לשטוף בהם את הבית ואף לא להניחם  לפני בהמה ועוף.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק יח סעיף טו - טז - יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה