חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שביקש מחברו לקחת עבורו תיק וכו', בטיסה לחוץ לארץ, וזאת במסגרת המיכסה המותרת ללא תשלום, אלא שנתבקש לשלם על משקל עודף, האם המשלח חייב בתשלום?

תשובה:

מי שנתן לנוסע אחר לקחת עבורו מזוודה, תיק וכו' לטיסה לחוץ לארץ, וזאת בהנחה שחברו לא יצטרך לשלם משקל עודף בגלל המשקל המועט שיש לו, והתברר אחר כך שהיה זה משקל עודף ושהיה צריך לשלם עבורו. במקרה זה זה שביקש את הטובה מהנוסע השני לא יהיה חייב לשלם לו, כיוון  שיכול לטעון לנוסע, שלו היה אומר לו שיש לו משקל עודף היה מבקש זאת מנוסע אחר שיש לו משקל מופחת.

פוסק: הרב שלמה ידידיה זעפרני

ספר: שמרו משפט - דיני ממונות

מקור: חלק ג סימן מה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כספים ותשלומים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה