חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להרכיב משקפיים במקום שאין עירוב?

תשובה:

מותר לצאת עם משקפי ראיה , או משקפי שמש אופטיים שזקוק להם בלכתו. אבל אין לצאת עם משקפי קריאה אלא אם  יש בעדשת המשקפים חלק המיועד לקריאה וחלק לראיה. וכן מותר לצאת עם משקפי שמש שחייב להרכיבת בחוץ מטעמי בריאות.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק א' פרק כח סעיף קכז קכח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה