חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג בשבת, כאשר מתארח אצל בן עדה אחרת?

תשובה:

בן עדות המזרח המתארח בשבת אצל בן עדת אשכנז (וכן להפך) ושומע קידוש או הבדלה במבטא ובהברה אשכנזית- יוצא ידי חובתו.(כשמבין את המבטא).

פוסק: הרב ברוך שרגא

ספר: ברוך שאמר

מקור: פרק יא סעיף כו וראה גם יחוה דעת חלק ו סימן יט

תשובה נוספת:

ספרדי המתארח אצל אשכני הנוהג לשבת בקידוש, (וכן אשכנזי אצל ספרדי) ינהג כמנהג בעל הבית.
כמו כן יצא ידי חובה גם כששומע  קידוש מאשכנזי המקדש ביין שיש בו רוב מים.

פוסק: הרב יוסף דוד כהן

ספר: ידי כהן - קונטרסים

מקור: קונטרס חילוקי מנהגים פרק ה סעיף ז -ח וראה שו"ת אז נדברו ח"ה, נג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה