חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת למתוח שעון יד?

תשובה:

הפוסקים החמירו שלא למתוח בשבת שעון אף כשהוא עובד, ואפשר להקל על ידי נכרי לצורך מצווה.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק ב פרק כג סעיף קלז

תשובה נוספת:

כשיש צורך גדול מותר על ידי גוי, ואם אין גוי מותר בשינוי על ידי יהודי או על ידי שני בני אדם מדין "תרי דרבנן" בצורך גדול.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות שבת

מקור: פרק כב סימן כ ובחזון עובדיה שבת חלק ה עמוד שנה וראה מגן אברהם סימן שז סוף ס"ק ז

תשובה נוספת:

אם השעון פועל מותר לכוננו (למלא אותו), אך אם אינו פועל אסור לכוננו בשבת.

פוסק: הרב בן ציון אבא שאול

ספר: אור לציון

מקור: תשובות ב' פרק לט סעיף ב

תשובה נוספת:

שעון מכני אסור לכוננו בשבת, ואין לעשות זאת גם בשעה שהשעון פועל.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כח סעיף כח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה