חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

באיזה שלב צריך לברך את ברכות הדלקת נרות חנוכה?

תשובה:

יש לברך את הברכות לפני שמדליק את הנרות. אם שכח לברך והתחיל להדליק, ועדין לא סיים אזי יברך. ואם נזכר רק אחרי שסיים להדליק, יברך רק על ברכת הניסים ושהחיינו (ביום הראשון), ולא יברך ברכת ההדלקה.

פוסק: מפעל ההלכה מכון ארצי - מכון זכרון משה ומרים - בהדרכת הרב מרדכי גרוס

ספר: כור ההלכה

מקור: חלק יא סימן תרע"ו סעיף ו וראה ברמ"א ס"ב, ומ"ב סק"ד ושעה"צ ה-ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה