חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יקיים מצות מתנות לאביונים כאשר אין עניים בסביבה?

תשובה:

כשאין עניים בסביבה הקרובה אליו, ישהה אצלו את המעות עד שימצאו עניים בזמן הקרוב.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: מתנות לאביונים סעיף ה

תשובה נוספת:

יזכה לעני בפורים על ידי אדם אחר ויתן לעני לאחר פורים.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: חלק אורח חיים סעיף תרלח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה