חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בן פרזים יכול לצאת ידי חובה בנתינת מתנות לאביונים או משלוח מנות לבני ירושלים ולהיפך?

תשובה:

לכתחילה יש להקפיד שבן הפרזים יתן לבן הפרזים ובן ירושלים יתן לבן ירושלים, משום שהנתינה לאביונים נועדה דווקא לצרכי סעודת הפורים.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: סימן תרצ"ה, עמוד קנד
הגרי"ש אלישיב שליט"א קובץ גלאט של שא"י, תשס"ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה