חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נשים חייבות במצות מתנות לאביונים?

תשובה:

רוב הפוסקים פסקו שנשים חייבות במשלוח מנות. אולם לא ישלחו לאיש אלא לאשה, וכן איש לא ישלח לאשה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פורים פרק יב' סעיף יב

תשובה נוספת:

לגבי אשה נשואה טוב שיאמר הבעל לאשתו וכן לבתו שהגיעה לחינוך, וסמוכה על שלחנו, שהוא נותן עבורם משלוח מנות ומתנות לאביונים,או שיתן להן רשות לתת בעצמן.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים, פורים פרק תשעה עשר סעיף יז.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה