חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לתת מתנות לאביונים לאברך הלומד בכולל וכל פרנסתו היא מתקציב הכולל?

תשובה:

מותר לתת מתנות לאביונים לאברך הלומד בכולל וכל פרנסתו היא מתקציב הכולל, ואשתו לא עובדת.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: עמוד קלא בשם הגר"ח קנייבסקי, דרך אמונה הלכות מתנות לעניים, ט י"ג בבה"ל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה