חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יכול לתת מתנות לאביונים קודם פורים כדי שיהיה להם כסף לסעודת הפורים?

תשובה:

לא יתן לאביונים להם קודם פורים, אלא ביום הפורים עצמו.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: סימן תרצ"ד, עמוד קמג
הגרש"ז אוירבאך זצ"ל, ספר הליכות שלמה ח"ב פי"ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה