חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש בסוכה שנבנתה בשבת?

תשובה:

אסור להכנס לסוכה שנבנתה על יד ישראל בשבת, גם אין לו סוכה אחרת.

פוסק: הרב נחום קסטנטר - עורך

ספר: בנתיבות ההלכה

מקור: חלק לו - סוכות עמוד 183 בשם הרב משה פיינשטיין, וראה שו"ת שבט הלוי חלק ג סימן עו

תשובה נוספת:

אם נעשתה הסוכה ביום טוב, אפשר להקל בכך ומותר לאכול ולישון בה. אם נעשתה בשבת, יש מתירים לישון ולאכול בה. ויש הסוברים שלמי שבנה את הסוכה בשבת אסורה היא לעולם, ואילו לאחרים מותרת סוכה זו החל ממוצאי שבת.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: סוכות פרק יא סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה