חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשמוע לנגינה / מוזיקה של גוי בשבת?

תשובה:

 אסור לבקש מגוי שינגן בשבילך מוזיקה בשבת. אולם אם הוא מנגן סתם כך להנאתו בלי שביקשת ממנו - אין איסור לשמוע מוזיקה זו (ראה אורח חיים סימן שלח סעיף ב, ומשנה ברורה שם, ופסקי תשובות אות ז).

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן שלח סעיף ב, משנה ברורה ופסקי תשובות אות ז, הובא בהידברות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה