חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם רשאי מגיש עזרה לגעת באשה נפגעת שאינה בסכנת נפשות?

תשובה:

גבר רשאי, מבחינה הלכתית, להגיש עזרה ראשונה לאשה, גם כשהיא אינה נמצאת בסכנת נפשות, ואם צריך לצורך הטיפול בה גם לגעת בה יהיה מותר לו,  מאחר והוא אינו מתכוון להנות מכך אלא כל פעולותיו הנן לצורך טיפול וסיוע.

פוסק: הרב עדי כהן

ספר: הלכות הצלה השלם

מקור: פרק א סעיף לז וראה גם אגרות משה, אבן העזר ח"ב סימן יד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה