חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מכשיר שנמסר לתיקון ונגנב ממעבדת התיקונים - מי חייב בתשלום הגניבה?

תשובה:

אומן ובעל מקצוע שנמסר לו מכשיר לתיקון והמכשיר נגנב מבית המלאכה, דין האומן כדין שומר שכר והוא חייב בתשלום הנזק שנגרם לבעל המכשיר, ויש שפטרו את האומן כיוון שידוע שהמכשיר נשאר בבית המלאכה ועל דעת כך מסר לו.

פוסק: הרב אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

ספר: באר חנוך - על דיני ממונות

מקור: חלק ב פרק ג סעיף י ראה בהערות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גניבה וגזילה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה