חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ינהג המגיע ברכב למקום שקיבלו בו שבת מבעוד יום?

תשובה:

ישוב המקבל את השבת מוקדם, הדבר מחיייב את כל הנמצאים באותו ישוב, וזה מחייב את כל הנמצאים באותו ישוב, אולם אין הדבר מחייב את הנמצאים מחוץ לאותו מקום אף אם הם משועבדים לאותו ישוב, לכן, כל זמן שהם נמצאים מחוץ לאותו מקום ולא חלה עליהם עדין שבת, ולכן הנוסע ברכב לישוב זה יכול להמשיך בנסיעתו, וכשיגיע לישוב, יעצור את רכבו בכניסה לישוב וישאיר את המוקצה ברכב.פוסק: הרב ישראל הלוי בעלסקי

ספר: שלחן הלוי

מקור: חלק א פרק ומסעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה