חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

נולד ב-ל' אדר א' אימתי יתחייב בעול מצוות בשנה שאינה מעוברת?

תשובה:

אם השנה אינה מעוברת, הרי הוא מתחייב דיני תורה מתאריך א'בניסן ודיני דרבנן 
מ-ל' בשבט ומשום כך גם אפשר לצרפו למנין מ -ל' בשבט

פוסק: הרב יוסף יקותיאל אפרתי

ספר: ישא יוסף - פסקי הרב אלישיב

מקור: אורח חיים חלק א סעיף טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בר מצווה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה