חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ספרדי השומע קריאת מגילה במבטא אשכנז וכן להפך האם יוצא ידי חובה?

תשובה:

ספרדי השומע קריאת מגילה במבטא אשכנז וכן להפך יוצא ידי חובה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תרצ' סעיף יט

תשובה נוספת:

יצא ידי חובה, משום שהרבה רגילים לדבר ויש לזה דין לשון.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: סימן תר"צ, עמוד פז הגרי"ש אלישיב שליט"א, ספר בלילה ההוא וראה אגרות משה ח"ב סימן ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה