חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין מי ששכח לספור ספירת העומר ונזכר לאחר שהתפלל ערבית מוקדמת?

תשובה:

מי שהתפלל תפילת מעריב מוקדם ונזכר שלא ספר ספירת העומר של  יום אתמול, ישלים כעת ללא ברכה ולאחר מכן ימשיך בברכה.

ספר: שו"ת מנחת שמואל

מקור: ד, כד וראה בפסקי תשובות תפט אות כד, וכך הורה לי בעל פה הרב אלחנן פרינץ

תשובה נוספת:

אם שכח ולא ספר ספירת העומר במוצאי יום חמישי ליל
שישי, ונזכר למחרת קודם שקיעת החמה, אלא שכבר קיבל
עליו שבת והתפלל תפילת ערבית של ליל שבת מבעוד יום, אף
על פי כן יספור ספירת העומר של הלילה הקודם בלי ברכה, ולאחר
מכן מליל שבת והלאה רשאי להמשיך לספור בברכה.

פוסק: הרב דוד יוסף

ספר: אוצרות יוסף

מקור: פרק ה סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספירת העומר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה