חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יעשה אדם שהתחיל לאכול לפני שנטל ארבעת מינים ונזכר באמצע האכילה?

תשובה:

אדם שהתחיל לאכול באיסור למרות שטרם נטל ארבעת מינים באותו יום, ונזכר בזה באמצע סעודתו, אם הדבר אירע ביום הראשון של החג (ובגולה גם ביום טוב השני) למרות שיש לו שהות לגמור את סעודתו וליטול ארבעת מינים לפני השקיעה, בכל אופן צריך להפסיק מיד סעודתו וליטול ארבעת מינים, ורק לאחר שנטלם ימשיך את סעודתו.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: סוכות, עמוד שעג, סעיף כד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה