חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם הורים חייבים לשלם נזקים שילדיהם גרמו לאחרים?

תשובה:

ההורים פטורים.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בין אדם לחברו

מקור: פרק יז' סעיף מו. וכן ראה ילקוט יוסף, קצוש"ע סימן שע סעיף כח

תשובה נוספת:

טוב שההורים ישלמו את הנזק, כדי להצילו מדין שמים כשיגדל וכך יצילו אותו מבית דין שחייב להענישו.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ג' סימן תנד ופסקי שלמה עמוד 164

תשובה נוספת:

יש שכתבו שאם גדול הכניס את הקטן לחנות ולא השגיח עליו כאוי, ישלם הגדול את הנזק לפנים משורת הדין וישלם את השווי שבעל החנות שילם כאשר קנה את הפריט.

פוסק: הרב נחום צבי מאיר ראזענפעלד

ספר: ממונם של ישראל חלק ב

מקור: דיני הזיקות פרק ב סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה