חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי ששאל חפץ מחברו או שכנו ותוך כדי השימוש בו נשבר חלק מהפריט, האם חייב לקנות לו חפץ חדש?

תשובה:

מי ששאל חפץ, כלי וכו' משכנו או חברו לצורך שימוש בכלי, כגון: ששאל סולם על מנת להשתמש בו,  ואחד השלבים נשבר תוך כדי השימוש בו, אין השואל חייב לתקן או לקנות לו כלי חדש, כיון שחל על זה הכלל "מתה מחמת מלאכה" שפטור.

פוסק: מכון התורה והארץ- שבי דרום

ספר: אמונה עתיך

מקור: גליון 103 וראה גם שו"ע חו"מ שמ, א , וכן חו"מ, שפא, א לגבי מקרה אחר.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה