חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אורח חייב לשלם למארח עבור נזק שגרם לחפצי הבית?

תשובה:

מבחינה הלכתית, אורח שגרם נזק לציוד וחפצים של בעל הבית חייב לשלם. וכן בעל הבית שהזיק  לציוד המארח יהיה חייב לשלם לאורח. אם האורח הזיק תוך כדי השתמשות בחפצי הבית העומדים לתשמישו של האורח אזי יהיה פטור מלשלם.

פוסק: הרב משה רחמים שעיו

ספר: פתח האהל - הכנסת אורחים

מקור: סימן כה סעיף טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אורח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה