חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יטול ידיו מי שידו חבושה בתחבושת ובגבס?

תשובה:

מי שידו האחת כרוכה בתחבושת ולכן הוא אוכל רק עם היד השנייה, חייב ליטול את ידו השנייה לסעודה ויברך על נטילת ידים.  מי שיש לו מכה בכף ידו או בגב ידו ואינו יכול ליטול ידייו אלא עד קשרי אצבעותיו, רשאי לברך על נטילת ידיים.
וכן מי שיש לו גבס על כל כף ידו האחת, נוטל ידו השנייה לסעודה, ויברך כרגיל על נטילת ידיים אף על פי שנוטל יד אחת. אם אין הגבס על כל כף היד יכסה את כף ידו במפה ויטול ידו השנייה ויברך.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן קסג סעיפים ח-ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נטילת ידיים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה