חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

הניעור בלילה ודעתו לחזור לישון מיד, האם צריך ליטול ידייו ולברך על נטילת ידיים?

תשובה:

הניעור בלילה ודעתו לחזור לישון מיד, נהוג ליטול ידיים אבל לא לברך על נטילת ידיים.

פוסק: הרב ברוך שלמה בליזינסקי

ספר: חיים כהלכה תשע"ב

מקור: סעיף 4

תשובה נוספת:

הניעור בלילה לעשות צרכיו ובכוונתו לחזור ולישון מיד, יטול ידיו (ללא ברכה) כדי לברך "אשר יצר", ואם קשה לו ליטול ידיו במים, ינקה ידיו בדבר מה כדי שיברך "אשר יצר". כשיקום בבוקר משנתו יטול ידיו בברכה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א' סימן ד סעיף כה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נטילת ידיים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה