חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד נוטל ידיים לאחר שעשה צרכיו בשירותים ביום כיפור?

תשובה:

הנכנס לשירותים ביום כיפור, או הנפנה לנקביו צריך ליטול ידיים עד סוף קשרי אצבעותיו.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: מאמר מרדכי

מקור: מועדים, פרק מה סעיף כה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה